Fine Art

2023 Wystawa wspólna – Blank Wall Gallery, Ateny, Grecja