Fine Art

2023 Wystawa grupowa – Blank Wall Gallery, Ateny, Grecja